فروشگاه اینترنتی
1399/03/07   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

خدمات بسته بندی

بازگشت
یکی از فعالیت های عمده لجستیکی شرکت سایپالجستیک، بسته بندی قطعات گروه خودروسازی سایپا، شامل قطعات یدکی و پک های صادراتی می باشد. فرآیند بسته بندی شامل دریافت قطعات، انبارش در فضای مناسب، برنامه ریزی خطوط بسته بندی و حمل محموله های بسته بندی شده به سایت مشتری، همراه با حفظ کیفیت قطعات و ملزومات بسته بندی است. سایپا لجستیک از طریق مدیریت یکپارچه و سیستمی این فرآیند، آماده پاسخگویی به خدمات مورد نیاز مشتریان با تأکید به تحویل به موقع می باشد. کاهش میزان برگشت محموله از طرف مشتریان (کلیم مشتری)، از طریق توانمندسازی نیروی انسانی (برگزاری دوره های مرتبط آموزشی) و مکانیزاسیون خطوط بسته بندی، از اهداف استراتژیک این شرکت در سال های اخیر بوده است.
همچنین، شرکت سایپا لجستیک آماده ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای در حوزه بسته بندی به مشتریان محترم خواهد بود.
  
                 /directory/saipalogisticsir/editor/packing.jpg