فروشگاه اینترنتی
1400/09/14   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

بازگشت
فریور رنجبران
مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره سمت
1386 تاریخ پیوستن به گروه سایپا
1399 تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
دکترای صنایع مدرک تحصیلی

مدیر عامل

مدیران ارشد

مدیران اجرایی