فروشگاه اینترنتی
1397/11/01   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

مدیران ارشد سایپا لجستیک

بازگشت
/directory/saipalogisticsir/editor/hoseinzzadeh4.jpg
                                                          داود حسین زاده فضل
                                                             سمت: مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره


  /directory/saipalogisticsir/editor/dr-jeihani site.jpg          حمیدرضا جیحانی
                                                                      سمت: رئیس هیئت مدیره


      

                                      
   
           

                               
         شهرام طاهری
        
سمت: عضو هیئت مدیره     /directory/saipalogisticsir/editor/ashjae4.jpg  رضا اشجعی
                                                
سمت: عضو هیئت مدیره

                                                   سعید کلهر
                                                
سمت: عضو هیئت مدیره
 


مدیران ارشد


 

/directory/saipalogisticsir/editor/modiran2-13.jpg
 

/directory/saipalogisticsir/editor/modiran3-14.jpg