فروشگاه اینترنتی
1398/04/18   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

مدیران ارشد سایپا لجستیک

بازگشت
/directory/saipalogisticsir/editor/hoseinzzadeh4.jpg
                                                          داود حسین زاده فضل
                                                             سمت: مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره                                                     
                                                         میرجلیل نگارنده

                                                             سمت: رئیس هیئت مدیره

                                                  وحید ولی زاده
                                                
سمت: عضو هیئت مدیره

                                                   سعید کلهر
                                                
سمت: عضو هیئت مدیره
 


مدیران ارشد
 

 

/directory/saipalogisticsir/editor/modiran5-5.jpg

/directory/saipalogisticsir/editor/modiran7-3.jpg