فروشگاه اینترنتی
1401/09/08   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

بازگشت
محمد حسین امیر خانی
سرپرست شرکت سمت
1388 تاریخ پیوستن به گروه سایپا
1401 تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
____ مدرک تحصیلی

مدیر عامل

مدیران ارشد

مدیران اجرایی