فروشگاه اینترنتی
1401/03/03   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

بازگشت
علیرضا نعمتی فر
سرپرست شرکت سمت
--- تاریخ پیوستن به گروه سایپا
--- تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
--- مدرک تحصیلی

مدیر عامل

مدیران ارشد

مدیران اجرایی