فروشگاه اینترنتی
1397/07/22   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

مدیران ارشد سایپا لجستیک

بازگشت
/directory/saipalogisticsir/editor/hoseinzzadeh4.jpg
                                                          داود حسین زاده فضل
                                                             سمت: مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره
/directory/saipalogisticsir/editor/dr moghadam2.jpg       حمیدرضا مقدم
                                                             سمت: رئیس هیئت مدیره


      

                                      
   
           
                               
         شهرام طاهری
        
سمت: عضو هیئت مدیره/directory/saipalogisticsir/editor/soltani3.jpg
                                                   اصغر سلطانی
                                                
سمت: عضو هیئت مدیره

                                                   سعید کلهر
                                                
سمت: عضو هیئت مدیره
 


مدیران ارشد


 

/directory/saipalogisticsir/editor/modiran2-12.jpg
 

/directory/saipalogisticsir/editor/modiran3-13.jpg

 

 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
crm نرم افزار سایت ساز کاریک