فروشگاه اینترنتی
1400/07/28   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

طرح واکسیناسیون کوید 19 در شرکت سایپا لجستیک اجرا شد

بازگشت
1400/06/10 09:25
طرح واکسیناسیون کوید 19 در شرکت سایپا لجستیک اجرا شد


به گزارش حوزه مدیریت و ارتباطات شرکت سایپا لجستیک با حمایت مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای دکتر رنجبران  و با همکاری واحدهای اداری و توسعه منابع انسانی و ایمنی بهداشت ، پس از هماهنگی های انجام شده با واحد ایمنی بهداشت گروه سایپا و با هدف حفظ سلامت و محیط امن کاری برای کلیه پرسنل و هم راستا باطرح واکسیناسیون کارکنان گروه، تمامی پرسنل این شرکت دُز اول واکسن را طی دوروز کاری دریافت نمودند و اواخر شهریورماه نیز دُز دوم به آنها تزریق خواهد شد.
شایان ذکر است به منظور تامین واکسن مورد نیاز این شرکت و سایرشرکت های گروه، مساعت و عنایت مدیریت ارشد گروه جناب آقای مهندس سلیمانی ستودنی بوده و حفظ سلامت کارکنان خانواده بزرگ سایپا در نزد ایشان از اولویت ویژه ای برخوردار است.


/directory/saipalogisticsir/editor/D.jpg

/directory/saipalogisticsir/editor/A.jpg