فروشگاه اینترنتی
    •  
    • 0
    • جمع :

شکسته شدن رکورد بارگیری در سایپا لجستیک

بازگشت

شرکت سایپا لجستیک با بارگیری 840 دستگاه خودرو در یک روز رکورد بارگیری خودرو را شکست.

با توجه به تاکید مدیریت ارشد گروه خودروسازی سایپا مبنی بر افزایش ظرفیت تولید درسال جاری شرکت سایپا لجستیک نیز همگام با سیاست های ابلاغی گروه، تمام توان خود را به کار بست تا در راستای تحقق این هدف گام بردارد.

به همین منظور و با رهنمودهای ارزنده مهندس نوفلی مدیرعامل، سایپا لجستیک موفق شد در یک روز و در دو شیفت کاری با بارگیری840 دستگاه خودرو در سایپا کاشان رکورد بارگیری خودور در سال های گذشته را بشکند.

رکورد قبلی سایپا لجستیک در بارگیری خودرو 816 دستگاه در یک روز بود که اکنون با به کارگیری 104 تریلر حمل خودرو این رکورد به 840 دستگاه خودرو ارتقاء یافته است.