فروشگاه اینترنتی
    •  
    • 0
    • جمع :

شرکای تجاری

بازگشت
ارائه خدمات مختلف حمل و نقل و لجستیک به شرکت های مختلف گروه خودروسازی سایپا از جمله:
1- سایپا
2- پارس خودرو
3- سایپاکاشان
4-سایپادیزل
5-مگاموتور
6- سایپاآذین
7- سایپاپرس
8-قالب های صنعتی سایپا
9-سایپایدک
10-طیف سایپا
11-سازه گستر
12-سایپاآذین
13-رادیاتور ایران
و  همچنین ارائه خدمات مختلف حمل به سازمان اقتصادی کوثر.