فروشگاه اینترنتی
    •  
    • 0
    • جمع :

سهامداران

بازگشت
سهامداران شرکت سایپالجستیک به این شرح می باشند:

1- گروه خودروسازی سایپا                                              2- سازمان اقتصادی کوثر   
  /directory/saipalogisticsir/editor/saipa2.jpg                                                  /directory/saipalogisticsir/editor/thumb2_31939.jpg