فروشگاه اینترنتی
    •  
    • 0
    • جمع :

سیاست ها و استراتژی ها

بازگشت

سیاست ها و استراتژی ها

شرکت سایپا لجستیک از نیمه دوم سال 1389 با اتخاذ رویکرد جدید، جهت ایجاد نگاه سیستماتیک به مقوله لجستیک و حرکت به سمت برندسازی در صنعت حمل و نقل کشور فعالیت های گسترده و همه جانبه ای را آغاز نمود. در ابتدای مسیر با توجه به مشکلات و معضلات بسیاری که در بدنه شرکت وجود داشت، سعی گردید تا جهت هموارسازی مسیر پیشرفت، اقدامات منسجم و برنامه ریزی شده ای صورت پذیرد. اتخاذ سیاست ایجاد تنوع خدمات در کنار افزایش تعداد مشتریان ( که در این مرحله شرکت های گروه سایپا مدنظر بود) و سازماندهی مناسب و جهت کسب سهم عمده فعالیت های حمل و نقل گروه سایپا از جمله این اقدامات به شمار می رود.
برنامه ریزی استراتژیک شرکت در راستای برنامه <پرواز 95> سایپا توسط اعضاء هیئت مدیره سایپا لجستیک مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت و اهداف مشخصی جهت افق 95 تعریف گردید. بر اساس هدف گذاری انجام شده در سال 1395 سایپا لجستیک با خلق لجستیک هوشمند به عنوان یکی از موثرترین شرکت های حمل و نقل چند وجهی در صنعت حمل و نقل کشور نمود خواهد یافت