فروشگاه اینترنتی
    •  
    • 0
    • جمع :

سایپالجستیک مقام دوم ارسال محموله های ریلی به مقصد تهران را کسب کرد

بازگشت
شرکت سایپالجستیک موفق شد در حمل و نقل ریلی محمولات به مقصد تهران رتبه دوم را در سه ماهه اول سال 96 کسب کند.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات سایپالجستیک بنابه گزارش راه آهن جمهوری اسلامی ایران شرکت شرکت سایپالجستیک موفق شد در حمل و نقل ریلی محمولات به مقصد تهران طی بازه سه ماهه اول سال 96 رتبه دوم را در میان شرکت های حمل و نقل ریلی کسب کند.
بر اساس این گزارش شرکت سایپالجستیک با حمل 91هزار تن محموله به مقصد تهران طی مدت 90 روز ابتدای سال جاری رتبه دوم از نظر حجم ارسال محموله به تهران را به خود اختصاص داد.
گفتنی است پیش از این نیز سایپالجستیک موفق شده بود در مدت 9ماهه سال 95 رتبه اول حمل و نقل ریلی محمولات به مقصد تهران را در میان شرکت های حمل و نقل ریلی کسب کند.