فروشگاه اینترنتی
1397/12/18   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

رکورد حمل خودور و کانتینر در سایپالجستیک شکسته شد

بازگشت
1396/12/07 08:32
رکورد حمل خودرو و کانتینر توسط شرکت سایپالجستیک در گروه خودورسازی سایپا شکسته شد.
شرکت سایپالجستیک موفق شد با حمل بیش از 4000 دستگاه خودرو در یک روز رکوردی جدید از حمل خودور در تاریخ گروه خودروسازی سایپا به جای بگذارد.
پیش از این رکورد حمل خودرو با بیش از 3000 خودرو در روز نیز توسط سایپالجستیک به ثبت رسیده بود که اکنون این شرکت موفق شد با ارسال بیش از 4000 خودرو در یک روز آمار قبلی خود را ارتقا دهد.
سایپالجستیک همچنین موفق شد با تحویل 307 دستگاه کانتینر قطعات سراتو از مبدا بندرعباس و تحویل به خط تولید سراتو در شرکت سایپا طی دو روز رکورد جدیدی در حمل کانتینر از خود به جای بگذارد.
سایپالجستیک به عنوان شرکت حمل و نقلی و لجستیکی گروه خودورسازی سایپا تمام تلاش خود را در جهت پاسخگویی سریع و حفظ کرامت مشتریان گروه خودروسازی سایپا به کار می بندد.