فروشگاه اینترنتی
1401/12/27   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

رکورد تخلیه و استریپ آهن ورق در پایانه مرکزی شکسته شد

بازگشت
1401/10/12 12:31
با استعانت از پروردگار متعال بار دیگر شرکت سایپا لجستیک با رهنمودها و استراتژی های ارائه شده از سوی مدیریت ارشد، اعضاء محترم هیات مدیره و همیاری و همدلی مدیران در کنار تلاش بی وقفه پرسنل خدوم واحد های عملیات لجستیک مواد و قطعات ، برنامه ریزی و کنترل سفارشات و حمایت واحد های پشتیبان به ثبت رکورد تخلیه و استریپ آهن ورق پایانه مرکزی در 5/5 سال گذشته دست یافت.
به گزارش حوزه مدیریت و ارتباطات در آذرماه سال جاری میزان 40718  تن محموله آهن ورق در پایانه مرکزی استریپ و تخلیه گردید که از مقدار مذکور 14979 تن مربوط به محمولات خارجی و 25739 تن مربوط به محمولات تولید داخل (مجتمع فولاد مبارکه اصفهان) می باشد که در 5/5 سال گذشته بی سابقه بوده است.
امیدواریم در پرتو عنایت پروردگار متعال و همت کلیه همکاران، روند رو به رشدی را در روزهای آتی نسبت به پیشبرد اهداف تعالی شرکت تجربه کرده و باز هم شاهد چنین موفقیتهای افتخارآمیز در تمامی حوزه های کاری این شرکت باشیم.