فروشگاه اینترنتی
1402/07/07   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

خدمات حمل و نقل

بازگشت
شرکت سایپا لجستیک به عنوان یک شرکت طرف سوم ارائه دهنده خدمات لجستیکی است که شامل حمل و نقل، بسته بندی، مدیریت انبارش و طراحی و ساخت ظروف لجستیکی می باشد.
خدمات شرکت سایپا لجستیک در حوزه حمل و نقل شامل حمل و نقل ریلی، جاده ای، هوایی، دریایی، عملیات گمرکی و خدمات لجستیکی تکمیلی است.