فروشگاه اینترنتی
1399/11/06   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

ثبت رکورد جدید حمل 1720 دستگاه خودروی تجاری شرکت سایپا به شبکه نمایندگی های فروش طی یک روز

بازگشت
1399/09/12 11:10
« ثبت رکورد جدید حمل 1720  دستگاه خودروی تجاری شرکت سایپا به شبکه نمایندگی های فروش سراسر کشور طی یک روز»
به حول و قوه الهی و تلاش و پشتکار تمامی پرسنل و مدیران شرکت و پشتیبانی و حمایت مدیرعامل و اعضای محترم هیئت مدیره، برگ زرینی برای سومین هفته ی متوالی در فعالیت حمل و توزیع محصولِ شرکت سایپا لجستیک رقم خورد و رکورد جدید حمل 1720 دستگاه خودرو در روز سه شنبه مورخ 99/09/11  به ثبت رسید.
ضمن عرض تبریک این موفقیت به اعضای محترم هیئت مدیره و پرسنل گرامی شرکت؛ امیدواریم این روند همچون گذشته در سایه همدلی و اتحاد کلیه کارکنان ، روزافزون و ادامه دار باشد.


/directory/saipalogisticsir/editor/d915d1a7-0822-4ec4-8e31-910673537316.jpg    /directory/saipalogisticsir/editor/4d54a6e6-f9df-400d-9849-be69e3513d88.jpg    /directory/saipalogisticsir/editor/6d6d7cc4-988b-4cfc-83a6-b80954f0566f.jpg    /directory/saipalogisticsir/editor/a1419854-b873-42b7-8f75-c12c9086cd73.jpg