فروشگاه اینترنتی
1399/11/06   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

ثبت رکورد ارسال 1547 دستگاه خودروی تجاری شرکت سایپا به شبکه نمایندگی های فروش سراسر کشور

بازگشت
1399/09/05 14:57
شرکت سایپا لجستیک برای دومین بار طی یک هفته توانست با تلاش بی وقفه و سخت کوشی کارکنان مدیریت حمل و نقل جاده ای در بخش توزیع خودرو و همت بلند سایر مدیریت ها علی الخصوص حوزه بازرسی ، ریلی ، مالی و بازرگانی شرکت، در روز سه شنبه مورخ 99/09/04  رکورد جدید ارسال 1547 دستگاه خودرو به شبکه نمایندگیهای فروش سراسر کشور را به ثبت رساند.
شایان ذکر است؛ این رکورد نسبت به سال گذشته بالاترین میزان ارسال خودروهای تجاری شرکت سایپا به شبکه نمایندگی های فروش سراسر کشور می باشد.
امیدواریم در پرتو عنایت پروردگار متعال و همت کلیه همکاران، روند رو به رشدی را در روزهای آتی نسبت به پیشبرد اهداف تعالی شرکت تجربه کرده و باز هم شاهد چنین موفقیتهای افتخارآمیز باشیم .


/directory/saipalogisticsir/editor/c75367cc-13a2-4528-b3f1-f04fc3e355ed.jpg    /directory/saipalogisticsir/editor/6f97d895-7dcf-47df-ab90-6b31107fc9f9.jpg    /directory/saipalogisticsir/editor/8bac9f4d-85b8-4da5-9ab2-7b03b88d2d5e (1).jpg