فروشگاه اینترنتی
1400/04/19   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

مهلت شرکت در مناقصات شرکت سایپا لجستیک تمدید شد

بازگشت
1399/02/28 11:57
به اطلاع می رساند
نظر بر تمدید مهلت شرکت در مناقصات شرکت سایپا لجستیک :" 1- تخلیه و بارگیری کالاهای کانتینری و غیر کانتینری در پایانه مرکزی و کفش ملی 2- حمل ورق از پایانه مرکزی به جاده مخصوص و کردان 3- حمل قطعات از تهران به کاشان و بن رو توسط تریلر چادری " زمان بندی مهلت شرکت در هریک از مناقصات مطابق اطلاعات ذیل اعلام می گردد:
مهلت دریافت اسناد مناقصه : پایان روز پنجشنبه 1399/03/08
مهلت تحویل پاکات مناقصه : پایان روز اداری شنبه 1399/03/17