فروشگاه اینترنتی
1401/12/27   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

برگزاری کلاس آموزشی اطفاء حریق و مانور آتش نشانی در سایپا لجستیک

بازگشت
1401/11/20 12:39
به منظور بالابردن آمادگی پرسنل در مواجهه با شرایط اضطراری و اطفاءحریق کلاس آموزشی(چگونگی اطفاء حریق) درسالن آموزش شرکت سایپا لجستیک برگزار شد.
همچنین در راستای آموزش پرسنل حراست جهت عملیات آتش نشانی و اطفاءحریق و همچنین ارزیابی تیم عملیاتی در مواقع بروز حادثه، علاوه بر جلسه آموزش تئوری توسط مدرس مربوطه، پرسنل شرکت با الزامات و ضرورت های ایمنی در محل کار آشنا شده و مانور ایمنی و آتش نشانی توسط مدیریت حراست در محوطه عملیاتی شرکت سایپالجستیک برگزار گردید. این مانور در ارتباط با چگونگی مقابله با موارد بروز حادثه و برای آشنایی بیشتر با انواع خاموش کننده ها و همچنین تمهیدات لازم به جهت مقابله با شرایط اضطراری با محوریت و برنامه ریزی حفاظت فیزیکی به منظور شناخت نیاز و تدوین برنامه عملیاتی و آموزشی، آمادگی جسمانی، ذهنی و تصمیم گیری صحیح نیروها طبق برنامه از پیش تعیین شده انجام و در پایان برنامه نیز مانور فرضی که با حجم آتش ناشی از مواد قابل اشتعال در محوطه شرکت اجرا شد، تیم های عملیاتی موفق به مهار آتش شدند.