فروشگاه اینترنتی
1398/02/30   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد ارتباطات شرکت سایپالجستیک

بازگشت
1397/05/28 15:54
ارزیابی روابط عمومی و ارتباطات شرکت سایپالجستیک در راستای برنامه تدوین شده معاونت ارتباطات گروه خودروسازی سایپا برگزار شد.
در این ارزیابی که با حضور تیم ارزیاب متشکل از نمایندگان ارتباطات شرکت های سایپایدک، فنرسازی زر برگزار شد فرآیندهای روابط عمومی و ارتباطات شرکت سایپالجستیک مورد ارزیابی قرار گرفت.
افشین جوادنیا رئیس روابط عمومی شرکت سایپالجستیک در این جلسه با تشریح فعالیت های روابط عمومی این شرکت ضمن تشکر از معاونت ارتباطات گروه خودروسازی سایپا، اقدام به موقع و سنجیده این معاونت در خصوص برگزاری ارزیابی از واحدهای روابط عمومی و ارتباطات شرکت های گروه سایپا را بسیار مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: گستردگی و تنوع فعالیت واحدهای روابط عمومی در سطح گروه سایپا و لزوم یکپارچگی و استاندارد سازی این فعالیت ها سبب می شود که برگزاری این ارزیابی و متحد سازی فرآیندها گامی عملی در راستای بهبود کارآمدی روابط عمومی های گروه باشد.
وی با بیان اینکه ارزیابی فرآیندهای روابط عمومی ها نقش موثری در پویایی فعالیت های ارتباطات در شرکت های گروه خواهد داشت گفت: یکی از اهداف ارزیابی روابط عمومی ها در کنار استانداردسازی فرآیندها دریافت نتیجه مطلوب می باشد که نقش مهمی در جاری سازی فرآیندهای روابط عمومی مدرن و هوشمند در سطح گروه سایپا دارد.