فروشگاه اینترنتی
1399/11/06   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

بازدید جناب آقای دکتر شکری مدیرعامل محترم شرکت سایپا لجستیک از پایانه و سایت آپرین

بازگشت
1399/05/04 09:31
جناب آقای دکتر شکری مدیر عامل محترم شرکت سایپا لجستیک از پایانه و سایت آپرین به همراه آقایان کاظمی منش مدیرکل راه آهن تهران و مهندس ترکی مدیر سایت آپرین بازدید به عمل آوردند


بازدید


سایپا لجستیک


دکتر شکری


سایت و پایانه


آپرین