فروشگاه اینترنتی
1399/11/06   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی در خصوص موج دوم ویروس کرونا در شرکت سایپا لجستیک

بازگشت
1399/04/10 11:47
 اکبر محمودی قائم مقام مدیر اداری و منابع انسانی و دبیر کمیته کرونا در شرکت سایپا لجستیک خبرداد :
اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی در خصوص موج دوم ویروس کرونا در شرکت سایپا لجستیک با دقت تمام در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی وارتباطات شرکت سایپا لجستیک با توجه به شیوع موج دوم ویروس کرونا واهمیت سلامتی پرسنل و
کارکنان محترم شرکت ، علاوه بر اقدامات قبلی جهت پیشگیری از این ویروس فعالیتهای جدید ذیل با قدرت در سایپا لجستیک در
حال انجام میباشد.
1 ضدعفونی کردن تمامی محل های اداری ساختمانهای شرکت بصورت روزانه -
2 ضد عفونی کلیه دفاتر نمایندگی ها و توزیع لوازم بهداشتی -
3 پایش روزانه همکاران گرامی توسط پزشک محترم شرکت -
4 تداوم عدم حضور پرسنل با بیماریهای زمینه ای -
5 توزیع مواد ضدعفونی کننده بین پرسنل محترم شرکت -
در پایان اکبر محمودی افزودند: با رعایت کلیه موارد بهداشتی و ایمنی می توانیم کرونا را شکست دهیم.